QS enginyeria, des del 2006 desenvolupem projectes d’instal·lacions pensant en les persones i en el medi ambient.

Missió

Oferir un servei integral d’enginyeria d’instal·lacions, aportant valor afegit en totes les etapes del desenvolupament dels treballs i contribuint a la sostenibilitat mediambiental.

Visió

Avançar en la posició com enginyeria global i multidisciplinar, aportant solucions eficients i innovadores.

Valors

Els nostres valors son:

    En el treball aportar qualitat, experiència, competència i innovació

    Amb els clients oferir col·laboració, compromís, independència

    Amb l’equip compartir  passió, responsabilitat, formació.

SERVEIS

Oferim un servei integral i global d’enginyeria d’instal·lacions, aportant valor en totes les seves etapes, des dels treballs de consulta prèvia, passant pel disseny conceptual, la projecció bàsica i l’enginyeria de detall, fins arribar a la direcció de la construcció i la supervisió de la posada en marxa dels edificis i les infraestructures. Assegurant en tot moment el compliment dels objectius definits.

Consultoria instal·lacions

 • Legalitzacions de les instal·lacions.
 • Certificacions energètiques d’edificis.
 • Auditories tècniques, ambientals, energètiques i tecnològiques.
 • Estudis de viabilitat.
 • Estudis informatius.
 • Estudis i auditories d’eficiència energètica.
 • Plans directors d’instal·lacions.
 • Amidaments i pressupostos.
 • Fitxes reduïdes i homologacions de vehicles.
 • Seguretat i salut en el treball.
 • Tramitacions en les administracions.
 • Assessoraments tècnics.
 • Enginyeria integral.

Execució instal·lacions

 • Direcció i control d’obra.
 • Direcció d’execució d’obra.
 • Project Management.
 • Control de qualitat.
 • Direcció ambiental.
 • Assistència tècnica.
 • Projecte “as built”.

Projecte instal·lacions

 • Projectes bàsics.
 • Projectes executius.
 • Projectes de llicència ambiental, prevenció i seguretat en cas d’incendi.
 • Projectes constructius.
 • Enginyeria de detall.
 • Auditories de projecte.

ASSOCIACIONS

Som membres actius de les següents associacions

Contacta'ns

Ubicació

Carrer Catalunya, 10 - 17740 - Vilafant

Carrer de Rocafort, 241 4art 3ª - 08029 - Barcelona

Horari